Anus (analni otvor) je otvor gde se gastrointestinalni trakt završava i izlazi iz tela. Anus počinje na dnu rektuma, poslednjeg dela creva (debelog creva). Anorektalna linija razdvaja anus od rektuma. Čvrsto tkivo, koje se zove fascija, okružuje anus i povezuje ga sa okolnim strukturama. Kružni mišić, odnosno spoljašnji sfinkter anusa, formira zid anusa i drži ga zatvorenim. Žlezde oslobađaju tečnost u anus, u cilju zadržavanja njegove površine vlažnom. Grupa mišića nalik na ploču, tzv. mišići podizači, okružuju anus i formiraju…